ເຄື່ອງມື ແລະ ພາຫະນະກົນຈັກ

No ລາຍການ list Qty
1 ລົດດຸດ Bulldozer 5 Unit
2 ລົດເກດ Motor Grader 10 Unit
3 ລົດຕັກ Wheel Loader 5 Unit
4 ລົດຈົກ Excavator 30 Unit
5 ລົດນໍ້າ Water Lorry 8 Unit
6 ລົດນ້ຳມັນ Petrol Lorry 5 Unit
7 ລົດຢຽບດິນ Vibration Roller 9 Unit
8 ລົດໂມ້ Mixer Truck 18 Unit
9 ລົດປໍ້າເບຕົງ Concrete Pump 2 Unit
10 ລົດດ້າມ Dump Truck 50 Unit
11 ລົດບັນທຸກສິນຄ້າ Cargo Truck 4 Unit
12 ລົດແທັກເຕີ Tractor 4 Unit
13 ລົດພ່ວງ,ລົດລາກ Cargo Trailer (10 Wheels) 5 Unit
14 ລົດຍົກ 25-50 ໂຕນ Cargo Crane 2 Unit
15 ລົດເຄນ Crane 25-50 ton 2 Unit
16 ລົດບໍລິຫານ Admin Car 21 Unit
17 ເຮືອ Boat 15 Unit
18 ຕູ້ຄອນເທນເນີ Container 42 Unit