ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ, ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 23/11/ 1992 ໂດຍທ່ານ ພຸດສະດູ ອິນທະວົງ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 100,000,000 ກີບ ຫຼື 222,000 USD . ໄດ້ດຳເນີນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ-ເຄຫາສະຖານ ປະດັບປະດາ ແລະ ຕົບແຕ່ງພາຍໃນ, ປະຈຸບັນມີທຶນຈົດທະບຽນ 39,699,000 USD, ມີບຸກຄະລາກອນຈໍານວນ 480 ຄົນ.

Timeline

1993
Jun 18

ບໍລິສັດ ມາລີນີ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ

ປີ 1993-1994 ຍ້ອນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຄົນລຸ້ນໜຸ່ມໄຟແຮງ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາກທຸລະກິດສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານ ພຸດສະດຸ ອິນທະວົງຈຶ່ງໄດ້ຂໍລາອອກຈາກລັດຖະກອນຂອງກະຊວງກໍ່ສ້າງ ເພື່ອມາປະກອບການທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດດ້ວຍຕົນເອງແລະ ໃນປີດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຂຶ້ນດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 555,000,000 ກີບ ຫຼື 770,830 USD, ທຶນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານໃນ 2 ປີຜ່ານມາ.

1996
Jan 04

ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການລະບົບແອງຟອກມາຕິກ

ປີ 1996 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການລະບົບແອງຟອກມາຕິກ ໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານອົງການພັກລັດ ເອກະຊົນ, ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 70,000,000 ກີບ ຫຼື 73,680 USD, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະໜອງເຄື່ອງໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງສຶກສາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງການເງິນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ.

1998
Mar 04

ບໍລິສັດ ມາລີນີ ກໍ່ສ້າງ ຊົນລະປະທານ

ປີ 1998 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ກໍ່ສ້າງ ຊົນລະປະທານດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 773,400,000 ກີບ ຫຼື 118,923 USD,ເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ເຄື່ອນໄຫວທົ່ວປະເທດ.

2000
Mar 04

ໂຮງງານ ມາລີນີ ເບຕົງສຳເລັດຮູບ

ປີ 2000 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ໂຮງງານ ມາລີນີ ເບຕົງສຳເລັດຮູບດ້ວຍທຶນທັງໝົດ 5,295,000,000 ກີບ ຫຼື 860,830 USD, ເພື່ອສະໜອງຄອນກີຼດ ຫຼື ເບຕົງປະສົມສຳເລັດຮູບໃຫ້ແກ່ບັນດາການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງພາກລັດ,ພາກເອກະຊົນແລະ ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ແລະ ໄດ້ເພີ່ມທຶນທັງໝົດປີ 2004 ເປັນ 4,500,000 USD.

2001
Mar 04

ໂຮງງານຝຸ່ນຊິວະພາບ ກາ 5 ດາວ

ປີ 2001 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານຝຸ່ນຊີວະພາບ ກາ 5 ດາວ, ຢູ່ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນ 5,000,000 USD, ມີກໍາລັງການຜະລິດ 60,000 ໂຕນຕໍ່ປິ ຈໍາໜ່າຍທົ່ວປະເທດ, ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສົ່ງອອກຈໍານວນໜຶ່ງ.

2003
Apr 05

ບໍລິສັດ ມາລີນີ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ປີ 2003 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ດ້ວຍຕົ້ນທຶນຈົດທະບຽນ: 1,500,000,000 ກີບ ຫຼື 176,470 USD.

2008
Jun 05

ໂຮງຮຽນປະຖົມ – ມັດທະຍົມ ມາລີນີ

ປີ 2008 ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ໂຮງຮຽນປະຖົມ - ມັດທະຍົມ ມາລີນີ, ດ້ວຍມູນຄ່າການລົງທຶນ 5,800,000 USD, ບໍລິການ ການຮຽນ, ການສອນຕັ້ງແຕ່ ອະນຸບານປໍກຽມ ຈົນຮອດມັດທະຍົມປາຍ ມໍ 7, ເປັນການລົງທຶນດ້ວຍຕົນເອງ.

2010
Jul 05

ຂົວຂ້າມນ້ຳງື່ມ

ປີ 2010-2011 ໄດ້ຮັບສຳປະທານກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນຳ້ງື່ມ ຈຸດບ້ານ ເມືອງເກົ່າ-ບ້ານປາກກະຍຸງ ເມືອງວຽງຄຳ, ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າລົງທຶນ 18,000,000 USD, ຮູບແບບ (BOT) ໃນໄລຍະສໍາປະທານ 38 ປິ ນັບແຕ່ ປິ 2015. ເລີ່ມບໍລິການໃນປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ.

2012
Oct 05

ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ-ຫາດຊາຍທຽມ

ປີ 2012 ໄດ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ-ຫາດຊາຍທຽມ ທີ່ຢູ່ ບ້ານເກີນ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ມູນຄ່າການລົງທຶນ: 5,000,000 USD, ຮູບແບບ (BOT), ໃນໄລຍະສໍາປະທານ 35 ປິ ນັບແຕ່ ປິ 2015.

2013
Oct 05

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ການຂັບຂີ່ ກົນຈັກໜັກ

ຮອດປີ 2013 ກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ, ໄດ້ສ້າງຕັ້ງໂຮງຮຽນ ວິຊາຊີບ ການຂັບຂີ່ ກົນຈັກໜັກ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນຳ້ແຈ້ງ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ ທືນຈົດທະບຽນ 1,062,209,000 ກີບ .