ຄໍາເຫັນຂອງປະທານ

Mr. Phoutsadou INTHAVONG

 

ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມປະທານກຸ່ມ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ ມີຄວາມ ພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກຸ່ມ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດ, ຊຶ່ງປີນີ້ເປັນປີທີ 24 ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນການນັ້ນ ບໍລິສັດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດເຖິງແມ່ນວ່າເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ບໍ່ຫຼາຍແຕ່ກໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ພູມໃຈ ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. ແລະ ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຈາກການດຳເນີນກິດຈະການພຽງແຕ່ດ້ານດຽວໃນປີ 1992 (ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ). ມາຮອດປະຈຸບັນ ບໍລິສັດໄດ້ຂະຫຍາຍກາຍເປັນກຸ່ມ ບໍລິສັດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ ມາລີນີ ກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ, ຊົນລະປະທານ ແລະ ເຄຫາສະຖານ, ໂຮງງານ ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ມາລີນີ ດ້ານກະສິກຳ (ຜັກປອດສານພິດ), ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ອະສັງຫາລິມມະຊັບ, ໂຮງງານ ຄອນກຼີດ 2 ແຫ່ງ (ຜະລິດຄອນກຼີດແຫຼວ), ການສຶກສາລະດັບສາມັນ ໂຮງຮຽນປະຖົມ-ມັດທະຍົມສົມບູນ ມາລີນີ ແລະ ສໍາປະທານກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນ້ໍາງື່ມໄລຍະ 38 ປີ (BOT), ສໍາປະທານ ແລະ ພັດທະນາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ບ້ານເກີນ ເມືຶອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ. ບັນດາຜົນສໍາເລັດ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ບໍລິສັດທີ່ກ່າວມານັ້ນກໍ່ຍ້ອມມີ ການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ຈາກນະໂຍບາຍອັນສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝແຕ່ລະໄລຍະຍ້ອນໄດ້ຮັບຄວາມໄວເນື້ອເຊື່ອໃຈ ການໃຫ້ໂອກາດ ແລະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນອຸ້ມຊູຊ່ວຍເຫລືອຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ລວມເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ, ເພື່ອນມິດສະຫາຍຕະຫລອດມາ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າບໍລິສັດພວກຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈະໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາ ນໍາພາຈາກການນໍາທຸກຂັ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການໄວ້ວາງໃຈຊຸກຍູ້ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເພື່ຶອນມິດສະຫາຍຕະຫຼອດໄປ.

 

ໃນນາມປະທານ ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈໍາກັດ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ຄວາມຂອບໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ການອຸ້ມຊູ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ແລະ ສຸດທ້າຍນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າບັນດາຂໍ້ມູນ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງ ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ທັງໝົດນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາທ່ານຮູ້ຈັກ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ບໍລິສັດຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.