ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ຜົນງານຂອງພວກເຮົາ

No Name and Type of Projects Project Owner Year
11 ກໍ່ສ້າງຮົ້ວ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນ ບ/ສ ຊະນະໄພການຄ້າ 1993-94
12 ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ ບ້ານ ຫົວຊຽງ 1993-94
13 ຖົມດິນເພື່ອປຸກເຮືອນ ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ
14 ໂຄງການຮອງລະບາຍນ້ຳຫລັກ 4 ກຳແພງນະຄອນ 1994
15 ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນ ບ/ສ ເບຍລາວ
16 ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເຮືອນສາງ ບ/ສ ເບຍລາວ
17 ກໍ່ສ້າງເຄືອນກັນນໍ້າ(ປ່ຽນແລວນໍ້າ)ນໍ້າຊອງ HAZAMA 1994-95
18 ກໍ່ສ້າງເຄືອນໄຟຟ້າ(ເທີນ-ຫີນບູນ) VIANINI 1994-95
19 ກໍ່ສ້າງເຮືອນຫ້ອງແຖວໃໝ່ ຫ້ອງການບ/ສ 1994-95
20 ກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງທາງຕານປ່ຽວ UNHCR ກະຊວງແຮງງານ 1994-95

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກໍາ