ສະໝັກວຽກ

ພາກສ່ວນໂຮງຮຽນປະຖົມມັດທະຍົມສົມບູນມາລິນີ

 • ຄູອານຸບານ  2 ຕໍາແໜ່ງ
 • ຄູປະຖົມ     ຫລາຍຕໍາແໜ່ງ
 • ຄູມັດທະຍົມ  ຫລາຍຕໍາແໜ່ງ
 • ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ 1 ຕໍາແໜ່ງ
 • ຜູ້ຈັດການໂຮງຮຽນ 1 ຕໍາແໜ່ງ
 • ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ 1 ຕໍາແໜ່ງ
 • ຄູພາລະສຶກສາ    2 ຕໍາແໜ່ງ

ພາກສ່ວນບໍລິສັດ

 • ຜູ້ຈັດການໂຄງການ                                                  3 ຕຳແໜ່ງ
 • ວິສະວະກອນອອກແບບ                                           2 ຕໍາແໜ່ງ
 • ຜູ້ຊ່ວຍວິຊາກອນ                                                      3  ຕໍາແໜ່ງ
 • ນັກແຕ້ມແບບ                                                          2 ຕຳແໜ່ງ
 • ຫ້ອງການບໍລິຫານ                                                    3 ຕຳແໜ່ງ
 • ເລຂານຸການ                                                              2 ຕຳແໜ່ງ
 • ນາຍແປພາສາອັງກິດ                                              3 ຕຳແໜ່ງ
 • ນັກບັນຊີ                                                                  4 ຕຳແໜ່ງ
 • ນັກກົດໝາຍ                                                           2 ຕຳແໜ່ງ
 • ພະນັກງານ ໄອທີ                                                      3 ຕຳແໜ່ງ
 • ນັກສຳຫຼວດວັດແທກ                                             4 ຕຳແໜ່ງ
 • ນັກສຳຫຼວດວິໃຈດິນ                                               2 ຕຳແໜ່ງ
 • ຜູ້ຈັດການ ຝ່າຍກໍ່ສ້າງ                                            3 ຕຳແໜ່ງ
 • ວິຊາການກວດກາດ້ານເຕັກນິກ                            2 ຕຳແໜ່ງ
 • ຫົວໜ້າ ດ້ານກົນຈັກໜັກ                                       2 ຕຳແໜ່ງ
 • ຜູ້ຄວບຄຸມການຈັດສົ່ງ                                            2 ຕຳແໜ່ງ
 • ຊ່າງຊຳນານງານດ້ານ ຄອນກຼີດເສີມເຫັກ              5 ຕຳແໜ່ງ
 • ຊ່າງທີ່ມີຄວາມຊຳນານດ້ານ ກະແຈ                        2 ຕຳແໜ່ງ
 • ນາຍຊ່າງ(ກໍ່-ໂບກ)                                                   5 ຕຳແໜ່ງ
 • ຊ່າງທີ່ມີຄວາມສຳນານດ້ານງານໄມ້                         2 ຕຳແໜ່ງ
 • ຊ່າງທີ່ມີຄວາມສຳນານດ້ານ ໄຟຟ້າ                         3 ຕຳແໜ່ງ
 • ຊ່າງທີ່ມີຄວາມສຳນານດ້ານກົນຈັກ                        2 ຕຳແໜ່ງ
 • ຊ່າງທີ່ມີຄວາມສຳນານດ້ານທາສີ                            4 ຕຳແໜ່ງ
 • ກຳມະກອນ                                                             30 ຕຳແໜ່ງ
 • ໂຊເຟີລົດ                                                                50 ຕຳແໜ່ງ

ດາວໂຫລດໃບສະໝັກໄດ້ທີ່ນີ້:

Title Download
ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກງານ ພາກສ່ວນບໍລິສັດ English
ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກງານ ພາກສ່ວນບໍລິສັດ ພາສາລາວ
ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍສະໝັກງານ ພາກສ່ວນໂຮງຮຽນປະຖົມມັດທະຍົມສົມບູນມາລິນີ
ໃບຄຳຮ້ອງ ຂໍສະໝັກງານ ພາກສ່ວນໂຮງຮຽນປະຖົມມັດທະຍົມສົມບູນມາລິນີ English
ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກງານ ພາກສ່ວນບໍລິສັດ ພາສາລາວ new!