ຂົວຂ້າມນໍ້າງື່ມມາລີນີ

images2

  • ກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລິນີ ຈຳກັດ ໄດ້ຮັບສຳປະທານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບໍລິການຂົວຂ້າມນໍ້າງື່ມຈຸດບ້ານເມືອງເກົ່າ – ບ້ານປາກກະຍຸງ, ເມືອງວຽງຄໍາ ແຂວງວຽງຈັນ ຈາກລັດຖະບານ ສ ປ ປ ລາວ, ດ້ວຍການລົງທຶນກ່ອນ 100% ໃນຮູບແບບການກໍ່ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງນາໍໃຊ້ ບໍລິການ ແລະ ມອບໂອນຄືນແກ່ລັດຖະບານ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄລຍະສໍາປະທານ 38 ປີ(BOT), ໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ແລະ ການບໍລິການແມ່ນໄດ້ຖືກປະຕິບັດມາແຕ່ ເດືອນ 7 ປີ 2014 ຈາກນັ້ນການພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດໃນບໍລິເວນຂົວຈະຖືກປະຕິບັດ ໃນເວລານີ້ໂດຍການລົງທຶນຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈໍາກັດ ໃນມູນຄ່າ 100 ລ້ານໂດລາຊຶ່ງຈະເກີດພ້ອມໆກັບການພັດທະນາເທດສະບານແຂວງວຽງຈັນ.

 

ຫາດກ້ອງຂົວ ປາກະຍຸງ

ເປີດບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າ ສະຖານທີ່ ຫາດກ້ອງຂົວ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ປີໄຫມ່ ລາວ ປີ ຄສ 2561 ເໝາະສົມໃນການ ທ່ອງທ່ຽວ ງານຕະຫຼາດນັດ ແລະ ອື່ໆ