ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສໍານັກງານໃຫຍ່:

ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

ຕູ້ໄປສະນີ: 3464

ໂທລະສັບ: +856-21 414 931, 413 703, 416 670

ແຟັກ: +856-21 414237

ມືຖື:  +856-20 55511117

Email: mlngrp_21@yahoo.com, info@malinygroup.com

Website: www.malinygroup.com


ໂຮງງານ ຄອນກຼີດ ສໍາເລັດຮູບ ສາຂາ 1

ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໂນນສະຫງ່າ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

ຕູ້ໄປສະນີ 3464

ໂທລະສັບ: +856-21 414 931, 413 703, 416 670

ແຟັກ: +856-21 414 237

ມືຖື: +856-20 5551 1117


ໂຮງງານ ຄອນກຼີດ ສໍາເລັດຮູບ ສາຂາ 2

ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ປາກກະຍຸງ, ເມືອງ ວຽງຄໍາ, ແຂວງ ວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

ໂທລະສັບ ແລະ ແຟັກ: +856-23 390 077

ມືຖື : +856-20 54444455


ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ-ມັດທະຍົມ ສົມບູນ ມາລີນີ

ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ພະຂາວ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ ປ ປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856-21 711 290

ມືຖື: +856-20 5561 8638, 2222 3681, 54444455

www.malinyschool.com

info@malinyschool.com


ໂຮງງານ ຝຸ່ນຊີວະພາບ ມາລີນີ ກາຫ້າດາວ

ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ນໍ້າແຈ້ງ, ເມືອງ ໂພນໂຮງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ,  ສ ປ ປ ລາວ

ໂທລະສັບ ແລະ ແຟັກ: +856-23 211 448

ມືຖື: +856-20 54444455


ຕິດຕໍ່ຜ່ານແບບຝອມ

Contact Us
First
Sending