ກຸ່ມບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດໄດ້ຮັບລາງວັນ ນັກທຸລະກິດດີເດັ່ນປີ 2016 ລາງວັນທີ 2 ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ມາລີນີ ຈຳກັດໄດ້ຮັບລາງວັນ ທຸລະກິດດີເດັ່ນທາງດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວລະດັບ ASEAN ປີ 2016    

Read more