ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ

ຜົນງານຂອງພວກເຮົາ

No Name and Type of Projects Project Owner Year
1 ກໍ່ສ້າງທາງໃຫຍ່ ໂຮງຮຽນທິດສະດີ 1992
2 ສ້ອມແປງອາຄານ ໂຮງຮຽນ ມ.ສ 2 ທັນາ 1992
3 ບຸກເບີກປ່າ ອ້ອມຮົ້ວ ສະຖານນີດາວທຽມ ບ/ສ ໄປຊະນີ
4 ກໍ່ສ້າງທາງໃໝ່, ສ້ອມແປງທາງ ແລະ ບຸກເບີກປ່າພ້ອມທໍ່ ບ/ສ ໄປຊະນີ
5 ກໍ່ສ້າງທາງໃໝ່ ພາຍໃນຮົ້ວສະຖານນີດາວທຽມ ບ/ສ ໄປຊະນີ
6 ບຸກເບີກປ່າ, ດຸດຕໍ, ອານາໄມ ພາຍໃນ ສະຖານນີດາວທຽມ
7 ສ້ອມແປງຫ້ອງການ ແລະ ຫ້ອງຮຽນກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ 1993
8 ສ້ອມແປງຫໍວາງສະແດງ ແລະ ຮົ້ວກອງທັບ(ໂພນເຄັງ) ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ 1993
9 ໂຄງການປຸກສ້າງໂຮງມ້ຽນລົດ ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ 1993
10 ຖົມດິນ ແລະ ກໍ່ສ້າງທໍ່ເພື່ອປຸກເຮືອນ ໄຊຊະນະມໍເຕີ 1993-94

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກໍາ